KVKK POLİTİKAMIZ

Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin İlkeler

Silivri Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlu sıfatıyla, internet sitemiz ziyaretçilerinin kişisel verilerinin ve gizliliğinin korunması yönündeki yükümlülüklerimizi özenle dikkate aldığımızı bildirir, hazırladığımız bu metin ile sizleri kişisel verinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?


İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında toplanan kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya Kanun kapsamında düzenlenen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir.

Bu kapsamda; internet sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak bize iletmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad ve soyad) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi) şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bununla birlikte internet sitemizin işleyişinin sağlanabilmesi ve bilgi işlem kayıtlarının yürütülebilmesi amacıyla çerezler yoluyla işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir. Buna göre, internet sitemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimiz açısından IP adresi, ziyaret edilen sayfalar, görüntülenme sayısı ve zamanları, hangi tarayıcıdan erişim sağlandığı ve sistem ayarlarınız çerezler tarafından kaydedilmek suretiyle işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenme amaçları; internet sitemiz üzerinden daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim ve/veya yeni özellikler sunulabilmesi, sitenin kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanabilmesi ve sitede iyileştirmeler yapılabilmesidir. Bu verilerin kimliğinizi tanımlamak için kullanılmamakta olup tamamıyla internet sitemizin işleyişinin sağlanmasına yöneliktir. Sitemizde üçüncü taraf çerezleri kullanılmamakta olup yalnızca zorunlu ve işlevsel çerezler yürütülmektedir. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşleniyor?Yukarıda belirtilen ve tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, iletişim formumuzu ve bülten üyelik formumuzu doldurmanız durumunda açık rızanız, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında ise meşru menfaatimiz kapsamında kısmen veya tümüyle otomatik yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenme amacıyla sınırlı olarak, ölçülü ve hukuka uygun biçimde işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verileriniz işlendiği süreçler kapsamında yalnızca gerekli olduğu hallerde paylaşım amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve kanunlarda öngörülmesi halinde paylaşılmakta olup faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla avukatlar/danışmanlar ile ve/veya hukuki yükümlülüklere uyumun sağlanması amacıyla talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız


Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili tarafımıza aşağıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Alipaşa Mah. Trablusgarp Bulv. No:13-1 Silivri/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla, veya kvkk@silivriambalaj.com.tr e-posta adresimize, ya da silivriambalaj@hs03.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.