ORMAN YÖNETİM KONSEYİ (FSC®) SERTİFİKASYONUNA İLİŞKİN

Orman Yönetim Konseyi’nin öngördüğü koşulları yerine getiren Silivri Ambalaj;

- Yasalara aykırı olarak elde edilmiş orman ürünlerini,

- Geleneksel haklar ve insan hakları ihlal edilerek elde edilmiş orman ürünlerini,

- Yüksek koruma değerinin yönetsel faaliyetlerle tehdit altında olduğu orman alanlarından elde edilen orman ürünlerini,

- Plantasyona dönüştürülen veya orman vasfından çıkarılan orman alanlarından elde edilen orman ürünlerini,

- Genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği orman alanlarından elde edilen orman ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamaktadır.Silivri Ambalaj, FSC® ile ilişkisini sürdüğü müddetçe;

- Yasadışı tomrukçuluk, ahşap ve orman ürünleri ticareti,

- Ormancılık faaliyetlerinde geleneksel hakların ve insan haklarının ihlali,

- Ormancılık faaliyetlerinde yüksek koruma değeri olan varlıkların yıkıma uğratılması,

- Ormanların büyük ölçüde plantasyonlara dönüştürülmesi veya ormancılık dışı amaçlarla kullanılması,

- Ormancılık faaliyetlerinde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,

- ILO İşte Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu’nda tanımlanan Temel ILO Sözleşmelerinden herhangi birinin ihlalini tanıyıp kabul edilemez olan faaliyetlerde yer almayacağını taahhüt eder.