GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASISilivri Ambalaj, müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, yaptığı işin öneminin bilincinde, günceli takip eden ürünlerin ve hizmetlerin etkinliğini sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı çalışanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve çalışanların etkin katılımını sağlamayı, tedarikçileriyle hizmetin kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmayı, Kaliteli Hammadde Kullanmak ve Sektörünün Gereği %100 Güvenli, Sağlıklı ve Hijyenik Şartlarda Üretim Yapmak ve Gıda Güvenliği Standartlarını Uygulamak, Gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek, Yasal Şartlar ve Mevzuatlara Uymak vizyonu, misyonu doğrultusunda gıda güvenliği ve kalite politikası olarak belirlemiştir.

Bu politikayı tüm dokümantasyonun bulunduğu yerlerde ve görünür yerlere asarak hizmet içi eğitimlerle duyurmuş ve anlaşılmasını sağlamıştır. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında bu politika sürekli uygunluk için gözden geçirilmektedir.

Misyon beyanı tipik olarak organizasyonun amacını ifade eder. Gıda güvenliği ve kalite politikamız organizasyonun amacı için önemli olduğunu sembolize eder. Bunun yanında amacımızı başarıyla sonuçlandırmada kılavuzluk eder. Misyonumuz, gıda güvenliği ve kalite politikamız taahhüdümüzü ifade eder. Organizasyon olarak bizim için neyin önemli olduğuna odaklanır: “müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve aşma”; “ bunu başarırız” metodunu tavsiye eder: Proseslerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine, gıda ve kalite hedeflerinin gözden geçirilmesine ve oluşturulmasına kılavuzluk eder. Silivri Ambalaj gıda güvenliği ve kalite politikasının etkinliği, şirketin nihai hedefleri, beklentileri ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetimin yıllık gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir. Gıda güvenliği politikası tüm çalışanlara duyurulur.

Oryantasyon eğitiminde yeni işe alınan elemanlara Silivri Ambalaj'ın gıda güvenliği politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren Silivri Ambalaj‘ın gıda güvenliği politikasını öğrenmeleri sağlanır.

Yapılan iç denetimler sırasında personelin şirket politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır.