İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ile İşletmemizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve “Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir.

SİLİVRİ AMBALAJ TİC ve SAN. A.Ş. tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.

“ Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

* Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak sürekli gelişmeyi,
* Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı,
* Olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
* Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
* Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
* İş sağlığı ve güvenliğini tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı,
* İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,
* Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,
* Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı,

SİLİVRİ AMBALAJ TİC ve SAN. A.Ş. ana politika olarak benimser.